LEADER projektid

Projekt “Risti käsitöömaja sisekliima ja energiatõhususe parandamine.”

Projekti eemärgiks on piirkonna arenguks vajaliku teenuse kättesaadavuse ja tingimuste parandamine. Päikesepaneelide paigaldamisega on maja muudetud nullenergia tarbijaks, maja energiakulud on viidud nulli lähedaseks. Ventilatsiooni paigaldamisega on loodud paremad tingimused piirkonna elanikele huvitegevusega tegelemiseks, maja sisekliima on paranenud, maja on võimalik kasutada maksimaalselt. Projekti tulemusena on Risti Käsitöömaja hea sisekliimaga ja nullenergiaga hoone.
Projekti kogu maksmus 39266,40€, toetus summa 35 339,76 €.

Projekt “Risti Käsitöömaja energiasäästlikuks targaks majaks”

Projekti eesmärgiks on Käsitöömaja muuta targa maja lahenduse abil säästlikuks energia tarbijaks. Osaliselt renoveeritud Risti Käsitöömajas on loodud mitmekülgsed võimalused ja paremad tingimused piirkonna elanikele huvitegevusega tegelemiseks.Käsitöömaja ruumide ümberehitamise tulemusena on paranenud võimalused kasutada maja üheaegselt erinevate ühenduste ja erinevate tegevust tegevate inimeste poolt, mis lõppkokkuvõttes motiveerib inimesi koostööle ja hiljem koostöövõrgustike moodustamisele
Projekti toetus summa 63 530 €